پرسشنامه ( تغییر محیط کاری با کیفیت بالا)
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه ( تغییر محیط کاری با کیفیت بالا)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
،پرسشنامه توانمند سازی سازمانی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه ( توانمند سازی سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
،پرسشنامه توسعه سازمانی،پرسشنامه توسعه سازمان،دانلود پرسشنامه توسعه سازمانی،پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه (توسعه سازمانی)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
پرسشنامه ( خودآزمایی کسب و کار)
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه ( خودآزمایی کسب و کار)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
پرسشنامه ( خود نظارتی)
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
پرسشنامه ( خود نظارتی)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
،تردید و دودلی در تصمیم گیری
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه ( دودلی و تردید در تصمیم گیری)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
،ساختار سازمانی بروکراتیک،ساختار سازمانی بروکراسی،ساختار سازمانی بوروکراتیک
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه ( ساختار سازمانی بروکراتیک)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
پرسشنامه (ساختار سازمانی) ،پرسشنامه ساختار سازمانی،پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز،پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز رایگان،پرسشنامه ساختار سازمانی رایگان،پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز،پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه (ساختار سازمانی)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 2
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
پرسشنامه ( ساختار سازمانی بروکراتیک)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر
ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395
پرسشنامه (ساختار سازمانی)
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 6
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه (ساختار سازمانی)

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

رسمیت

1.سازمان من قوانین و سیاست های مکتوب زیادی دارد.

2.یک دفترچه راهنمایی در زمینه «قوانین و سیاست های» سازمان وجود دارد.

3.برای بیشتر مشاغل سازمان، شرح شغل مکتوب و کاملی وجود دارد.

4.سازمان، سابقه مکتوبی از شغل هر نفر را حفظ می کند.

5.یک برنامه رسمی برای بیشتر مشاغل جدید در این سازمان وجود دارد.:: برچسب ها : پرسشنامه (ساختار سازمانی) , دانلود پرسشنامه (ساختار سازمانی) , نمونه پرسشنامه (ساختار سازمانی) , دانلود ارزان پرسشنامه (ساختار سازمانی) , خرید پرسشنامه (ساختار سازمانی) ,

ن : کامران
ت : سه شنبه 24 اسفند 1395